Europeiska kommissionens för tvistlösning


Europeisk lagstiftning kräver att alla webbutiker innefattar följande länk till Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Observera att adidas inte är medlem av något alternativt tvistlösningsorgan och inte samtycker till att använda något sådant organ eftersom vi försöker lösa eventuella problem direkt med våra kunder (serviceinfo@onlineshop.adidas.com).